Proiectul SIGUR

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Realizarea în bune condiţii a obiectivului strategic al proiectului, şi anume conceperea şi implementarea unui serviciu de bază, ce utilizează cele mai recente informaţii satelitare, pentru a oferi un răspuns rapid în cazul situaţiilor de urgenţă, este condiţionată de atingerea unei serii de obiective specifice, eşalonate pe cinci etape principale:

 1. 1. Proiectarea serviciului şi strategia de dezvoltare
  1. 1.1. Încheierea de acorduri pentru utilizarea serviciului
  2. 1.2. Definirea conceptului de funcţionare, a specificaţiilor serviciului, a procedurilor şi metodelor relevante
  3. 1.3. Proiectarea sistemului de funcţionare
  4. 1.4. Definirea strategiei interne de funcţionare a serviciului (parteneriate, acorduri de furnizare a datelor, planificarea lansării versiunilor şi etapelor de dezvoltare)
  5. 1.5. Definirea metodelor de asigurare a calităţii şi a planului de validare
  6. 1.6. Achiziţionarea echipamentelor necesare

 1. 2. Implementarea primei versiuni a serviciului (V1)
  1. 2.1. Realizarea tehnică a serviciului (infrastructură hardware şi software)
  2. 2.2. Crearea şi livrarea primelor produse
  3. 2.3. Stabilirea unei proceduri de comunicare între utilizatori şi componentele funcţionale ale serviciului
  4. 2.4. Finalalizarea achiziţiilor majore

 1. 3. Validarea versiunii V1
  1. 3.1. Validarea serviciului folosind cazuri reale şi cazuri simulate
  2. 3.2. Pregătirea versiunii V2 ţinând cont de progresele activităţilor de cercetare/dezvoltare din domeniu şi de performanţele serviciului în faza de validare

 1. 4. Dezvoltarea serviciului (versiunea V2)
  1. 4.1. Upgradarea hardware şi software a serviciului
  2. 4.2. Crearea şi validarea de produse tematice în cazul inundaţiilor, furtunilor, cutremurelor de pământ, alunecărilor de teren etc.

 1. 5. Validarea versiunii V2 şi îmbunătăţirea lui pe baza feedback-ului de la utilizatori
  1. 5.1. Validarea şi calificarea versiunii V2 pe baza feedback-ului de la utilizatori
  2. 5.2. Îmbunătăţirea performanţelor serviciului folosind noile descoperiri din domeniul teledetecţiei satelitare, a performanţelor serviciului, al timpului de răspuns şi a fedback-ului de la utilizatori.