Proiectul SIGUR - links

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Legături utile

CNMP. Centrul Naţional de Management Programe

GMES. Global Monitoring for Environment and Security.

NATO SfP 978016. Monitoring of extreme flood events in Romania and Hungary using EO data. Proiect finanţat de NATO prin programul Ştiinţă pentru pace. Site-ul conţine o serie de produse cartografice realizate pentru episoadele de inundaţii din 2005 şi 2006.

International Charter. Funcţionează în baza unui acord între numeroase instituţii (USGS, BNSC/DMC, NOAA, ISRO) şi agenţii spaţiale (ESA, CNES, CSA, CONAE, JAXA, CNSA), oferind o platformă unificată de achiziţie şi livrare a datelor satelitare către tările afectate de dezastre naturale sau antropice.

UN-SPIDER. United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response. Iniţiativă coordonată de ONU, asemănătoare cu CHARTER-ul, dar care oferă suport pentru toate fazele unei crize (în special pentru identificarea soluţiilor optime în faza de reconstrucţie şi reabilitare.

Dartmouth Flood Observatory. Proiect finanţat parţial de NASA ce asigură monitorizarea continuă a inundaţiilor pe glob.