Proiectul SIGUR

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Titlu complet: Serviciu bazat pe Informaţii satelitare pentru Gestionarea situaţiilor de URgenţă.
Acronim: SIGUR.
Durata proiectului: 3 ani (18.09.2007 – 18.09.2010).
Autoritatea contractantă: Centrul National de Management Programe (www.cnmp.ro).
Buget: 1 960 000 RON din surse bugetare + 25 000 RON cofinanţare.