Proiectul SIGUR

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti este una din cele mai importante universitati din Romania, organizata in 13 facultati, 5 departamente si 57 de catedre – avand competente in diverse domenii de cercetare. Universitatea are colective de cercetare specializate, organizate in Centre de Cercetare, in principal, fiecare facultate si catedra avand propriile obiective stiintifice si colective de cercetare. Colectivul implicat in realizarea acestui proiect este, in principal, compus din membrii ai catedrei de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Majoritatea participantilor in acest proiect sunt deasemenea implicati in proiecte PC6 si in programe nationale privind imbunatatirea raspunsului privind masurile umanitare si reducerea riscului utilizand tehnologii de observarea Terrei.