Proiectul SIGUR

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Personalul de la Administratie Nationale de Meteorologie este format din cercetatori cu inalta calificare, avand pregatiri de baza diferite: fizicieni, geografi, topografi, hidrologi, informaticieni, cu specializare in teledetectie si in aplicatiile aferente (doctori, doctoranzi, masteranzi).

ROANM a initiat si coordonat proiecte in Programe nationale cum ar fi AEROSPATIAL, sub-programul APLICATII SPATIALE (proiectul MONRISC : „Elaborarea de metodologii de prelucrare si utilizare a imaginilor satelitare in vederea evidentierii, supravegherii si gestiunii dezastrelor”, proiectul INSARCO: “Aplicatii de interferometrie pe zona litorala a Marii Negre”, proiectul SPIM: “Sistem pilot integrat de monitorizare si determinare a efectelor inundatiilor din bazinul Siretului inferior”) si CEEX (proiectul INSPAM: “Infrastructura de date spatiale pentru aplicatii de protectia mediului”, proiectul LUCIUS: “Realizarea unei retele de date spatiale pentru aplicatii de protectia mediului”, proiectul RISAFLAPOR: “Sistem integrat de management al contaminarii porumbului cu aflatoxine in timpul vegetatiei”, etc).

ROANM are experinta manageriala demonstrata prin proiectele de cercetare complexe conduse in cadrul Programului NATO Sciece for Peace (proiectul nr. 978016, “Monitoring of Extreme Flood Events in Romania and Hungary using EO Data”), in FP5: proiectul EVG1-CT-1999-0001-Amend No 1- EFFS „Sistem european de prognoza a inundatiilor”; în LIFE: Proiectul DIMINISH “Development of an Integrated Basin Management System in order to correlate water quality and quantity analysis with socio-economical analysis, using Open-GIS technology”, si in curs de conducere in FP6: proiectul STREP HYDRATEGOCE 037024” “Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting”) şi LIFE: Proiectul AIR-AWAREAIR Pollution ImpAct Surveillance and WArning System for URban Environment”.