Proiectul SIGUR

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Agenţia Spaţială Română este o instituţie de referinţă în activitatea aerospaţială din România. Experienţa şi personalului agenţiei a fost acumulată şi dovedită în numeroase proiecte de cercetare inclusiv în administrarea Programului Naţional de Cercetare în Domeniul aerospaţial – AEROSPAŢIAL si Programului National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate – SECURITATE.
ROSA reprezintă România în relaţia cu Agenţia Spaţială Europeană şi este conducătoarea delegaţiei pentru Comitetul ONU pentru utilizarea paşnică a spaţiului extra-atmosferic.

ROSA este deasemenea membru în EURISY şi activează ca secretar naţional al COSPAR din 1995. Membrii RRC reprezintă România în activităţile FP6 ale domeniului şi sunt membrii în organizaţii relevante în domeniu, de exemplu în Academia Internaţională de Aeronautică.

Acţionând la nivel internaţional ca promotor al aplicaţiilor spaţiale, ROSA a fost prezentă activ la iniţiativele UN-COPUOS, ESA şi alte organizaţii. În 1999, ROSA a fost co-organizator al conferinţei UNISPACE III a ONU. Între 21-25 mai 2003, a fost organizat în România Seminarul UN/ESA/ROSA “Tehnologia Spaţială pentru Managementul Dezastrelor pentru Europa”. Deasemenea a organizat, în cooperare cu EURISY, în anul 2004, conferinţa regională Dunărea şi Europa: Obiectiv pentru aplicaţiile spaţiale integrate”.

La nivel naţional, ROSA este managerul pentru cluster-ul stiinţific/tehnologic pentru cercetarea spaţială şi aerospaţială. Mai mult de 85 organizaţii (de cercetare, universităţi, unităţi industriale, IMM-uri, ONG-uri) sunt incluse în programul coordonat de ROSA. ROSA acţionează în baza acordurilor cu organizaţii importante ca: Institutul Naţional de Cercetări Spaţiale, Institutul de Ştiinţe Spaţiale, Agenţia de Cercetări a Armatei, Universitatea Politehnică Bucureşti. ROSA este implicată în proiecte la nivel naţional şi internaţional în consorţiu cu cu diferite instituţii. ROSA este implicată în asociaţii profesionale de telemedicină şi aeronautică şi în dezvoltarea unui parc tehnologic.