Proiectul SIGUR

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Coordonarea consorţiului şi monitorizarea fazelor de realizare

- Organizarea echipelor de lucru, planificarea şi programarea activităţilor, interconectarea sarcinilor.
– Include asigurarea calităţii ştiinţifice şi tehnice a rezultatelor proiectului. Pregătirea raportărilor tehnice şi financiare către Autoritatea Contractantă.

Diseminarea rezultatelor

- Publicarea de articole în publicaţii caracter tehnic şi ştiinţific, realizarea unui site web bine documentat, participarea la conferinţe şi workshop-uri naţionale şi internaţionale, popularizarea în mijloacele media a produselor obţinute în cadrul serviciului.

Organizarea întilnirilor de lucru şi soluţionarea problemelor neprevăzute

- În scopul evaluării obiective a stadiului în care se găseşte proiectul şi a stabilirii de strategii viabile pentru finalizarea cu succes a proiectului.