Proiectul SIGUR

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Evaluarea serviciului

- Definirea cerinţelor pentru fiecare tip de dezastru, testarea şi validarea produselor oferite de serviciu, feedback cu privire la performanţele serviciului, definirea unui concept operaţional.

Instruirea utilizatorilor şi interacţiunea cu aceştia

- Organizarea unor întîlniri de pentru familiarizarea potenţialilor utilizatori cu produsele oferite de serviciu. Realizarea unui ghid electronic, distribuit în cadrul site-ului, care să cuprindă modul de utilizare a fiecărui produs realizat în cadrul serviciului.
– Stabilirea unor proceduri prin care utilizatorii pot sa-şi poată aduce contribuţia la modul de dezvoltare pentru ca serviciul să răspundă cît mai bine nevoilor acestora.
– Exercitii, teste.