Proiectul SIGUR

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Dezvoltarea serviciului pentru a include produse toate fazele tipurile de dezastre considerate

- Dezastre meteorologice şi hidrologice (inundaţii, incendii, furtuni, secetă). Reprezintă categoria de dezastre care afectează cel mai puternic ţara noastră. De aceea în cadrul serviciului i se va acorda o atenţie deosebită. Produsele tematice vor include prognoze şi simulări meteorologice şi hidologice, hărţi de risc, hărţi de situaţie, vizualizări 3D, animaţii, rapoarte şi grafice de estimare a pagubelor.
– Dezvoltarea de produse specifice dezastrelor geofizice (cutremure, alunecari de teren, avalanşe).
– Dezvoltarea de produse specifice dezastrelor provocate de activităţile umane (poluarea atmosferică, accidente nucleare).
– Produse multi-risc. Dezvoltarea unor produse utile pentru gestionarea crizelor complexe, executarea planurilor de evacuare, executarea planurilor de reabilitare şi reconstrucţie.

Crearea unui lanţ eficient de distribuţie a produselor

- De cele mai multe ori, utilizatorii produselor au cunoştinţe de GIS şi teledetecţie limitate. Distribuţia informaţiei într-o manieră şi formă care pare logică şi expresivă pentru expertul din cadrul serviciului s-ar putea să nu fie la fel de uşor înţeleasă de utilizator. De aceea trebuie acordată o importanţă extrem de mare modului în care informaţia este transmisă /recepţionată, precum şi a modului în care aceasta este structurată. Compoziţia şi simbologia hărţilor va fi stabilită de comun acord cu grupurile utilizatorii şi în funcţie de tipul de dezastru. Instrumentele (interfeţele) cu care aceştia le vor accesa vor fi proiectate cât mai simplu, transparent şi intuitiv.

Validarea serviciului

- Definirea planului de validare, validarea propriu-zisă.
– Operaţiuni specifice de control al calităţii serviciului.