Proiectul SIGUR

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Coordonarea şi dezvoltarea infrastructurii serviciului

- Procesul de implementare iniţial, calificarea serviciului, propuneri de îmbunătăţire.
– Dezvoltarea interfeţelor la nivel naţional şi integrarea acestora cu sistemele existente, dezvoltarea aplicaţiilor specifice de prelucrare, rutare, arhivare a datelor.

Acces eficient la datele satelitare şi reţelele de date in-situ

- Coordonarea eficientă cu interfeţele şi distribuitorii de date satelitare reprezintă un factor cheie în funcţionarea eficientă a serviciului. În acest scop se va urmări încheierea unor acorduri cu principalii furnizori de date satelitare pentru a beneficia de un răspuns imediat în cazul declanşării unei situaţii de criză.
– Dezvoltarea de aplicaţii pentru conectarea la staţiile de recepţie existente, achiziţionarea şi instalarea unei staţii de recepţie multi-satelit, dezvoltarea unor proceduri care să permită accesul rapid la sistemele de arhivare a datelor satelitare.

Procesare eficientă a datelor satelitare

- Experţii în procesare datelor satelitare vor optimiza algoritmii existenţi şi vor dezvolta proceduri noi de analiză şi segmentare a imaginilor satelitare pentru a minimiza timpii de calcul şi a maximiza calitatea şi utilitatea rezultate.

Acces eficient la hărţile de referinţă

- Obţinerea unor produse relevante presupune existenţa unor date de referinţă cât mai exacte: imagini satelitare de arhivă (cu situaţia zonei înainte de producerea dezastrului), hărţi topografice, date socio-economice. Optimizarea modului în care aceste date de referinţă sunt stocate, identificate, accesate reduce considerabil timpul de reacţie a serviciului. În acest scop vor fi dezvoltate cataloage standardizate de date, accesibile prin intermediul unor interfeţe grafice (web-based) intuitive, care să permită o evaluarea eficientă a datelor de referinţă, disponibile pentru un anumit areal geografic.
– Hărţile de referinţă pot fi împărţite în:
a. Hărţi geografice: conţin informaţii cu privire la topografie (curbe ne nivel, cote, modele numerice altimetrice de teren), hidrologie, reţele de transport, localităţi, puncte de interes. Aceste hărţi trebuie să fie disponibile sub formă digitală, ca info-straturi GIS, înainte de declanşarea situaţiei de criză. Scara de bază a hărţilor va fi 1: 100 000. În funcţie de tipul dezastrului, areal afectat, severitate se vor utiliza şi hărţi la scări mai mari, cu acurateţe sporită (1: 50 000, 1: 25 000). Asigurarea hărţilor de referinţă se va face utilizând bazele de date geospaţiale existente la partenerii proiectului, la utilizatorii finali şi prin colaborare cu instituţiile abilitate (Direcţia Topografică Militară, Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrametrie şi Teledetecţie).
b. Hărţi istorice: vor fi utilizate pentru o mai bună întelegere a cauzelor care au dus la producerea dezastrului. Pentru teritoriul României există materiale cartografice unitare, la scări acceptabile pentru ultimii 120 de ani.

Obţinerea rapidă a produselor

- Este vorba de aşa numitele Hărţi de situaţie: Extrem de importante atât pentru echipele de intervenţie pe teren cât şi pentru comitetele decizionale. Se realizază prin actualizarea şi completarea hărţilor geografice cu informaţii specifice fiecărui tip de dezastru în parte. Pe parcursul unui episod de criză, în funcţie de dinamica dezastrului, hărţile de situaţie pot suferi mai multe actualizări (Ex: starea căilor de acces, condiţiile meteorologice, extinderea zonei afectate etc). Aceste hărţi vor fi realizate într-un manieră standardizată şi vor fi distribuite atât în format digital cât şi pe suport de hârtie. Deoarece timpul joacă un rol deosebit de important în luarea deciziilor în caz de criză, hărţile de situaţie trebuiesc livrate promt, preferabil în mai puţin de 24 de la declanşarea fenomenului.

Validarea produselor şi asigurarea calităţii

- Definirea planului de validare, validarea propriu-zisă.
– Operaţiuni specifice de control al calităţii produselor.