Proiectul SIGUR

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Interfaţa cu utilizatorii, partenerii şi furnizorii

- Definire acord de colaborare, definirea conceptului operaţional, interfaţa cu servicii suport europene şi internaţionale – Ex: International Charter.
– Încheierea de protocoale cu distribuitorii de date, definirea de protocoale pentru parteneriate viitoare de exploatare a serviciului.

Arhitectura serviciului

- Definirea specificaţiilor şi standardelor pentru produse, integrarea cu iniţiative europene şi internaţional e complementare – Ex: GMES, INSPIRE; definirea politicilor de accesare a datelor.
– Definirea specificaţiilor sistemului, proiectarea componentelor de bază – Ex: interfaţa de accesare a produselor.
– Scrierea procedurilor operaţionale ale serviciului, documentare şi integrarea algoritmilor de prelucrare a datelor, întocmirea planurilor de instruire.

Capacitate sporită de reacţie

- Experienţa anterioară a arătat că cea mai mare parte a întîrzierilor apărute în procesul de livrare către utilizatori a produselor de cartografie rapidă (din momentul declanşării dezastrului până la livrarea produsului) se datorează timpului scurs până la activarea iniţială a serviciului. Proiectul îşi propune dezvoltarea unor mecanisme care să permită o activare rapidă a serviciului prin integrarea în fluxul decizional a prognozele emise de instituţiile abilitate (progonză meteorologică, agro-meteorologică, hidrologică).

Comitetul ştiinţific

- Crearea unui comitet ştiinţific care să evalueze modul de implementare a serviciului şi să facă recomandări cu privire la direcţiile de dezvoltare ale acestuia. Consiliul va evalua periodic progresele făcute de comunitatea internaţională de cercetare pe probleme satelitare şi va recomanda implementarea acelor tehnologiilor care pot îmbunătăţi funcţionalitatea serviciului.