Proiectul SIGUR

TXP Rin from http://thebombsite.com/

Proiectul SIGUR (Serviciu bazat pe Informaţii satelitare pentru Gestionarea situaţiilor de URgenţă) îşi propune realizarea unui serviciu la nivel national, capabil sa ofere produse provenite in principal din prelucrarea imaginilor satelitare, utile pentru managementul situatiilor de urgenta. Serviciul va fi elaborat ţinând cont de cerinţele pe plan local şi naţional, pentru a putea fi integrat în Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, şi de cerinţele europene, pentru asigurarea compatibilităţii cu GMES Emergency Response Core Service.

Serviciul va livra utilizatorilor produse cu informatie de baza (hărţi cu acoperirea/utilizarea terenului, infrastructură, unităţi administrative) dar şi produse în caz de urgenţă (hărţi cu delimitarea zonelor afectate, evoluţia lor spaţiala şi temporală precum şi cuantificarea informaţiei privind pagubele).

Utilizarea serviciului SIGUR în cadrul celulelor de criză va creşte eficienţa intervenţiilor, va asigura o mai buna cunoaştere a dimensiunilor si amplitudinii fenomenului in cauza, contribuind in final la reducerea pierderilor umane şi materiale.

Proiectul este coordonat de Agenţia Spaţială Română şi realizat în colaborare cu Universitatea Politehnică Bucureşti, Administraţia Naţională de Meteorologie, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Advanced Studies and Research Center.